Leveringsinformatie

Verzendkosten
Wij versturen onze pakketten met de pakketdienst, de kleine pakketten zullen als een brievenbuspakket worden verzonden.
De hondenbrokken zullen door ons gratis worden verzonden.
Ook boeken zullen door ons gratis worden verzonden.
Let op:
Voor gecombineerde bestellingen gelden de gangbare tarieven.
De hondenbrokken (alleen leverbaar in Nederland en België) worden altijd los van de overige producten verzonden en zonder verzendkosten.

Leveringsinformatie.
Bestellen:
Als u de bestelling gedaan heeft, ontvangt u per e-mail een orderbevestiging. Hiermee wordt uw bestelling bevestigd. Indien uw bestelling vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, zullen wij u inlichten.
Betaling:
Betaling dient vooraf of bij het afhalen/leveren van de bestelling te geschieden.

Annuleren:
Voorwaarden retourneren
Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd.
Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product of order schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren.
Binnen 14 dagen na dit telefonische of schriftelijk contact met ons, dient u het/de betreffende product(en) retour verzonden te hebben naar Rauwvoer Hoogeveen.
Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroeping recht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren, conform de door Rauwvoer Hoogeveen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Diepvries producten die eenmaal gehaald zijn, kunnen niet retour worden genomen.

Prijzen en bezorg kosten:
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. Wij rekenen € 3,50 bezorg kosten voor bezorgen binnen de gemeente Hoogeveen. Buiten de gemeente Hoogeveen word niet bezorgd.
Opsturen gaat via een door ons geselecteerde vervoerder en wanneer niet in de prijs inbegrepen, worden er kosten voor in rekening gebracht. (diepvries producten verzenden wij niet).

Overige bepalingen:
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Akkoordverklaring:
Met het versturen van uw order verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.